@LiaisoninBosnie tweets

14 Dec 2018 - 11:41
Heel mooi doel met fantastische initiatiefnemers!! https://t.co/z9l89P8uVW

29 Nov 2018 - 06:04
Geweldig mooi initiatief van Leonie in het verre Lima! https://t.co/UwsH3cdYey

15 Sep 2018 - 15:30
Mooi bericht na ons 22e project in Bosnië! https://t.co/6vSJKqXr7I

05 Aug 2018 - 11:00
Project 22 in Perin Han en Dolaca. 24 leerlingen van Het Baarnsch Lyceum zijn druk bezig met hun fondsenwerving. In… https://t.co/rT7t4p0LTi

16 Sep 2017 - 10:06
Fondsenwerving voor nieuwe renovatieprojecten in 2018 krijgt aangename impuls door geweldige bijdrage van De Johanna Donk-Grote Stichting.

bekijk alle tweets
Deel via social media!


bezoek ook ons youtube kanaal

Stichting Liaison in Bosnië

Stichting Liaison in Bosnië

Sep 5, 2011

Fietstocht 2 september 2011
Fietstocht 2 september 2011

De 24 leerlingen van Het Baarnsch Lyceum die deelnemen aan de werkweek Bosnië, hebben hun kamer opgeruimd en laten nu ouders, grootouders en huisvrienden hiervoor geld bieden ten behoeve van twee scholen aldaar, die zij gaan opknappen en inrichten. Eén van de begeleidende docenten, de heer Kees van Bueren bezocht vrijdagmiddag en -avond elk van de totaal 24 leerlingen - hij ging per fiets - gevolgd en vooruitgegaan met de auto door mevrouw Gordeau en Aart de Ruiter. Elke leerling ontving het drietal bij de voordeur en stormde naar boven om de Grote Opruiming digitaal met de camera vast te leggen. Op de site van Het Baarnsch Lyceum (http://www.hetbaarnschlyceum.nl) is het bewijs daarvan te zien. Maar de leiding van de werkweek Bosnië schrok zich donderdagavond een ongeluk. Wat bleek bij het opstellen van de route, een aantal van deze leerlingen woont ver buiten de grenzen van Baarn en Soest en zo moest dit drietal in enkele uren afstanden overbruggen tussen de Amersfoortse Berg, Laren en Eemnes. In de avond stond er 80 kilometer op de teller. Een mooi en in alle opzichten warm begin van de sponsoractie, vooral dankzij de ontvangst bij de voordeuren, een actie die in ieder geval € 10.000,- op gaat brengen waarvan nu al een deel binnen is! Hulde aan allen die dit mogelijk maken!

Cheques 2 september 2011

Je kunt op de site van Het Baarnsch Lyceum ook de geste van mevrouw de Jonker zien, die Bosnië een warm hart toedraagt en ter gelegenheid van haar afscheid een cheque van € 200,- voor dit goede doel nog diezelfde avond aanbood!
Daarnaast overhandigde Thijs Laboyrie een cheque van € 450,- aan de Stichting Liaison in Bosnië. Dit geld was bijeengebracht in juli tijdens het Baarn Open van de Baarnse Lawn Tennis Club (www.bltcbaarn.nl ). Tegelijkertijd bracht de heer Laboyrie tennisrackets, ballen en shirts mee die ook door leden van deze vereniging werden geschonken. In zijn begeleidende woorden spoorde hij de leerlingen aan om met hetzelfde elan door te gaan. Hij gaf hiermee het estafettestokje voor het bijeenbrengen van sponsorgelden over aan de 24 leerlingen.

Twee geweldige gebaren die een stimulans zijn om met plezier en verve verder te gaan.


Op de foto v.l.n.r.: Aart de Ruiter, Thijs Laboyrie, Nicolien Gordeau en Kees van Bueren. Op de voorgrond de fiets die door de lokale sponsor, de RABObank uit Soest, ter beschikking werd gesteld. De 80 kilometer waren op deze fiets een makkie…..

Ingezonden door: admin