@LiaisoninBosnie tweets

15 Sep 2018 - 15:30
Mooi bericht na ons 22e project in Bosnië! https://t.co/6vSJKqXr7I

05 Aug 2018 - 11:00
Project 22 in Perin Han en Dolaca. 24 leerlingen van Het Baarnsch Lyceum zijn druk bezig met hun fondsenwerving. In… https://t.co/rT7t4p0LTi

16 Sep 2017 - 10:06
Fondsenwerving voor nieuwe renovatieprojecten in 2018 krijgt aangename impuls door geweldige bijdrage van De Johanna Donk-Grote Stichting.

10 Sep 2017 - 14:51
Kolovoz 2017: Hvala lijepa za gostoprimstvu i pomoc u Livnu, Priluke i Zabrisci! Dank aan leerlingen en begeleiders van Het Baarnsch Lyceum!

10 Sep 2017 - 14:47
21e project was weer een groot succes! Kids en leerkrachten in Livno, Priluka en Zabrisce starten vol moed en hoop het nieuwe schooljaar!

bekijk alle tweets
Deel via social media!


bezoek ook ons youtube kanaal

Stichting Liaison in Bosnië

Stichting Liaison in Bosnië

Aanleiding

Van juli tot november 2010 was Aart de Ruiter in Kanton 10 in Bosnië als onderdeel van de EUFOR Althea-vredesmissie. Een indrukwekkende tijd in een bijzonder land. Nog steeds zijn de gevolgen van de oorlog (1992-1995) zichtbaar en voelbaar in het landschap en de inwoners. Uit de vele gesprekken die hij voerde,  blijkt overduidelijk dat de mensen op zoek zijn naar hoop en vertrouwen in de toekomst. Het eigen verleden vergeten, is een belangrijk streven, maar helemaal loslaten lukt absoluut niet. Dat de volwassen Bosnische inwoners hun eigen generatie intussen als verloren beschouwen, is triest maar waar. Het gaat nu dan ook met name om de jongste generatie voor wie het heerlijk is om vooruit te kunnen kijken en te geloven in een toekomst. Voor deze jongste generatie iets meer betekenen, is dan ook de aanleiding geweest om gestructureerd te zoeken naar een pragmatische oplossing. Hiertoe is de Stichting Liaison in Bosnië in het leven geroepen.


Stichting Liaison in Bosnië

Op 26 januari 2011 is de stichting officieel opgericht via een akte bij notaris Bolscher Van der Brug Huzink in Amersfoort. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen rekeningnummer.

Doelstelling van de stichting:

• Middelen inzamelen voor schoolprojecten door en voor kinderen/scholieren van de verschillende scholen in Kanton 10 in Bosnië. Het gaat hierbij vooral om het renoveren van schoolgebouwen en opnieuw inrichten daarvan met modernere leermiddelen.

• Uitwisselingsprojecten voor Nederlandse scholieren opzetten om in Kanton 10 projecten uit te voeren. Het voordeel is groot voor alle partijen. Nederlandse scholieren leren dat er meer is dan alleen hun eigen beschermde wereld en zij voegen iets tastbaars toe aan een andere wereld. In het verlengde kunnen ook scholieren uit Kanton 10 deze kant opkomen om hun blik te verruimen.

Bestuur van de Stichting Liaison in Bosnië:

Op dit moment kent de stichting twee bestuursleden. Hierbij gaat het om een voorzitter en secretaris/penningmeester. Als de stichting een groot en blijvend succes blijkt, zal het bestuurlijk kader worden uitgebreid met twee andere leden. De nu gecombineerde functie van secretaris/penningmeester zullen we dan splitsen in twee afzonderlijke taken. Verder zal een vierde bestuurslid verantwoordelijk worden voor fund raising.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Aart de Ruiter:  voorzitter
Aart de Ruiter heeft ruime en relevante ervaring op het  bestuurlijke vlak.

Lees het gehele beleidsplan

Jaarcijfers Stichting Liaison 2017
Verantwoording cijfers 2017
Jaarcijfers Stichting Liaison 2016
Verantwoording cijfers 2016
Jaarcijfers Stichting Liaison 2015
Verantwoording cijfers 2015
Jaarcijfers Stichting Liaison 2014
Verantwoording cijfers 2014
Jaarcijfers Stichting Liaison 2013
Verantwoording cijfers 2013
Jaarcijfers Stichting Liaison 2011
Jaarcijfers Stichting Liaison 2012
Verantwoording cijfers 2011 en 2012